Spoločenská zodpovednosť

V Terrabike sme si vedomí, že bicykle, okrem svojho pozitívneho vplyvu na prírodu a zdravie, majú aj určité negatívne vplyvy na životné prostredie. Tiež si myslíme, že je z našej strany zodpovedné, ak svojou aktivitou pomôžeme tieto negatívne dopady znižovať.

Pôsobíme v komunitách a podporujeme významné spoločenské aktivity a športové iniciatívy. Podporujeme ekologický prístup k prírode, čím prispievame k nižšej ekologickej stope pre budúce generácie.


STROM PRE ŽIVOT

S hrdosťou vám predstavujeme náš program Strom pre život, ktorý sme odštartovali v roku 2018 prvou vlastnoručnou výsadbou 250 kusov stromčekov na strednom Slovensku.

Našim cieľom je prispievať na obnovu zelene aspoň malou čiastkou z každého predaného bicykla z nášho sortimentu, teda z každého bicykla, o ktorý sa dôkladne staráme od jeho zaobstarania od výrobcu až po predaj a následnú prepravu k zákazníkovi. Takto sa snažíme čiastočne kompenzovať nevyhnutné znečistenie, ktoré výroba a distribúcia bicyklov produkuje. Vďaka vám, našim zákazníkom, investujeme aj do ďalších projektov, znižujúcich negatívny dopad na životné prostredie a hladinu uhlíka v našej atmosfére.

Terrabike spoločenská zodpovednosť

PODPOROVANÉ AKTIVITY

Sme si vedomí našej spoločenskej zodpovednosti a preto v portfóliu podporovaných aktivít nechýbajú ani projekty podporujúce šport, zdravie, rodinu a samozrejme i ďalšie programy ochrany životného prostredia a trvalej udržateľnosti.

ŠPORT

 • KPHC Turčianske Teplice - cyklistický klub, ktorému z každého prijatého eura od zákazníka (v tržbách) venujeme časť svojich tržieb a takto finančne podporujeme ich činnosť. Rovnako tak sa aj aktívne zapájame do činnosti a príprav pretekov budovania trás a pod.
 • EVENT SERIES Jesenská dolina, ktorú podporujeme finančne časťou z každého prijatého eura od zákazníka (v tržbách) a /alebo aj materiálne.
 • Beh od tatier k Dunaju - sponzorujeme vždy jeden súťažný team, finančne aj materiálne.
 • TURIEC KAP - medzinárodný pretek XC na EU úrovni, ktorému venujeme materiálne ceny pre súťažiacich aj nákupne bonusy. Pomáhame tiež s prípravou po finančnej i materiálnej stránke.
 • TURIEC KAP - Eliminátor majstrovstvá SR MTB, ktorému venujeme materiálne ceny pre súťažiacich aj nákupne bonusy. . Pomáhame tiež s prípravou po finančnej i materiálnej stránke.
 • Bikepark Košútka - projekt je vo fáze prípravy.


UDRŽATEĽNOSŤ A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

 • Strom pre život - materiálna a finančná podpora výsadby zelene, niekedy aj s fyzickým zapojením nášho tímu.
 • EKOPOLIS, nadáciu, ktorá pomáha životnému prostrediu, podporujeme časťou z každého prijatého eura od zákazníka (v tržbách). Jedná sa prevažne o finančnú a /alebo aj materiálnu podporu.
 • Nadácia INTEGRA, pomáhajúca ľuďom v núdzi a tiež je aktívna vo výsadbe a obnove zelene. Nadácii venujeme z každého prijatého eura od zákazníka (v tržbách) finančnú čiastku na podporu svojich činností.
 • DO PRÁCE NA BICYKLI, projekt podporujúci rozvoj nemotorovej dopravy, môže každoročne počítať s venovanými materiálnymi cenami pre súťažiacich, ktorým poskytujeme aj nákupne bonusy na podporu cyklistiky.
 • EURÓPSKY TÝŽDEŇ MOBILITY, súvisiaci so zdravím, ktorého cieľom je povzbudzovať ľudí, aby si namiesto auta vybrali aktívne spôsoby dopravy, podporujeme čiastkou z každého prijatého eura od zákazníka (v tržbách). Taktiež im venujeme materiálne ceny pre súťažiacich aj nákupne bonusy.


RODINA A JEDNOTLIVCI

 • Projekt TLAKOVÝ HRNIEC sa zaoberá udržateľnosťou manželstva a predchádzaniu zbytočných interrupcií. Apeluje a rozvíja najmä duševné zdravie. Terrabike pomáha určitou čiastkou z každého prijatého eura od zákazníka a podporuje tak ich činnosť najmä finančne.
 • Iniciatíva Človek v ohrození pomáha ľuďom v krízových situáciách. Z každého prijatého eura od zákazníka (v tržbách) venujeme časť aj sem, teda podporujeme najmä finančne.


ZDRAVIE

 • KTO POMOŽE SLOVENSKU, ktoré pomáha zdravotníckym zariadeniam zvládnuť pandémiu koronavírusu, podporujeme finančne určitou čiastkou z každého prijatého eura od zákazníka.
 • Univerzitná nemocnica Martin, Onkologigké centrum, podporujeme finančne.
 • Klub priateľov Detskej nemocnice v Banskej Bystrici, podporujeme finančne.
 • Darujme deťom nádej podpora a rozvoj Rehabilitačného detského centra v Dunajskej Lužnej, podporujeme finančne.
 • Detské oddelenie diabetologickej a endokrinologickej nemocnice v Ľubochni, podporujeme darovaním 2% dane
 • Špecializované zdravotnícke zariadenie GAUDEAMUS (MOKROHÁJSKA), poskytujúca sociálne služby deťom, mládeži a dospelým, získava od nás finančný príspevok, ktorý opäť pozostáva z určitej čiastky z každého prijatého eura od zákazníka.


Všetky spomenuté aktivity môžeme vykonávať len vďaka vašej priazni a vaším nákupom u nás.

Ak máte záujem o podporu, či partnerstvo, napíšte nám na info@terrabike.sk.

ĎAKUJEME!