Reklamácia

Tím Terrabike robí všetko preto, aby vám bol vždy doručený len kvalitný a kompletný tovar, ktorý ste si objednali, a teda aby na reklamácie neboli žiadne dôvody. Napriek nášmu úsiliu sa z času na čas môže vyskytnúť nejaká chybička a potreba tovar reklamovať. Ak by ste sa náhodou s takýmto prípadom stretli, tu vám predkladáme návod, ako správne postupovať. Reklamácie u nás sa nemusíte obávať, budeme sa snažiť, aby ste mali s celým procesom čo najmenej starostí a prípadná reklamácia prebehla čo najrýchlejšie k vašej spokojnosti.

REKLAMAČNÝ FORMULÁR NA STIAHNUTIE

FORMULÁR ODSTÚPENIA OD ZMLUVY NA STIAHNUTIE

 

Odovzdanie reklamácie

Pokiaľ chcete u nás zakúpený tovar reklamovať, môžete tak urobiť 2 spôsobmi:

  1. Reklamáciu môžete osobne odovzdať na jednej z našich 3 predajní.
  2. Ak sa rozhodnete uplatniť svoju reklamáciu prepravnou spoločnosťou, prosíme zašlite tovar na nižšie uvedenú adresu:

Sunhorse s.r.o.
Terrabike.sk - REKLAMÁCIA
Horné Rakovce 1447
03901 Turčianske Teplice

  • Vždy je potrebné doložiť doklad o nákupe preukazujúci kúpe tovaru na www.terrabike.sk (faktúra, dodací list) a v prípade, že reklamáciu zasielate poštou, kuriérom, aj stručne uviesť dôvod reklamácie.
  • Reklamovaný tovar v žiadnom prípade neposielajte na dobierku.
  • Reklamovaný tovar musí byť kompletný, čistý a hygienicky nezávadný.

 

Reklamačný protokol

Ak reklamáciu vykonávate osobne, vydáme Vám reklamačný protokol.
V prípade zaslania reklamácie na adresu reklamačného oddelenia, vám bude zaslaný reklamačný list na e-mail uvedený v popise reklamácie.

 

Záručná doba a životnosť tovaru

Záručná doba a životnosť tovaru sú rôzne pojmy. Životnosť tovaru je daná spôsobom a intenzitou používania a nemusí byť vždy rovnaká ako záručná doba. To znamená, že pri intenzívnom používaní môže byť životnosť kratšia ako záručná doba. Záručná doba na tovar je 24 mesiacov, pokiaľ nie je uvedené inak a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru.

Záručná doba na tovar zaniká v prípadoch, že k chybe došlo nesprávnym zaobchádzaním s tovarom, mechanickým poškodením, prevádzkou v nevhodných podmienkach alebo neoprávneným zásahom do výrobku. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby výrobku spôsobené živelnou pohromou.

 

Priebeh reklamácie

O priebehu celej reklamácie budete informovaný automatickými e-mailami, ktoré Vás upozornia na stav reklamácie. Dostanete informácia o tom, že Vaša reklamácia bola nami prijatá do systému, bola vybavená, Vám bola odoslaná, alebo že si ju máte možnosť vyzdvihnúť.

 

Lehota na vybavenie reklamácie

V prípade, že ste spotrebiteľ, reklamácia bude vybavená v 30-dňovej lehote.
V prípade, že nie ste spotrebiteľ, sa snažíme vybaviť reklamáciu v čo najkratšom čase.

 

Kontakty pre reklamácie:

Nižšie uvedené kontakty slúžia pre prípad potreby komunikácie ohľadom Vašej reklamácie:
info@terrabike.sk
tel: +421 919 469 288

 

Ako postupovať keď ...

  • je prijatý tovar poškodený

Pri preberaní balíka, zásielku vždy skontrolujte!
Zásielku si prosím vždy prezrite pred dopravcom, či obal nie je poškodený (pokrčený, roztrhaný, rozmočený a pod.) a či nie je porušená naša špeciálna baliaca páska. V prípade nezrovnalostí balík nepreberajte!
Ak je tovar poškodený, hoci bol obal neporušený, je potreba o tejto skutočnosti čo najskôr informovať prepravcu a našu spoločnosť.

  • tovar bol dodaný nekompletný alebo nezodpovedá objednanému typu

Prosíme bezodkladne nás informujte, najlepšie telefonicky na tel. +421 919 469 288, ihneď budeme túto nezrovnalosť riešiť.