Čo strom, to jedinečný príbeh

V poradí 19. ročník ankety opäť reprezentovalo 12 stromov z rôznych kútov Slovenska. Počas leta zabojovali o prestížny titul i odborné ošetrenie. Patronát nad anketou drží desiaty rok práve spevák Peter Lipa. A ak by vás zaujímalo - najkrajším slovenským stromom roka 2021 sa stal buk lesný - previsnutý, ktorý môžete vzhliadnuť v Starom Smokovci.

 

Prinášame Vám krátky rozhovor s majiteľom Terrabike, Petrom Kviatkovským, ktorý sa osobne zúčastnil odovzdávania cien a prispel tak svojou účasťou aj k výsadbe nových stromčekov. Peter Kviatkovský sa aj spolu so svojim zaťom Ľubomírom Petrovičom rád venuje dobročinným aktivitám a podporuje rôzne záujmové skupiny a iniciatívy, v ktorých vidí zmysel. Misiou značky Terrabike je pomáhať a byť nablízku zákazníkom, ktorí chcú byť šťastní z pohybu na bicykli a zároveň podporovať ekologický prístup k prírode.

 

 

Prečo Terrabike podporuje túto anketu? Čo pre Terrabike znamená?

Túto aktivitu podporujeme, lebo ju vnímame ako prospešnú pre životné prostredie. Sme presvedčení, že životné prostredie si zaslúži väčšiu pozornosť spoločnosti, než akej sa jej dostáva dnes. Pre Terrabike je to jedna z možností ako urobiť pre životné prostredie niečo užitočné a prospešné.

Akou formou Terrabike prispieva a ako sa zapája do aktivít Nadácie Ekopolis?

Na anketu prispievame finančne a občas aj svojim fyzickým zapojením sa. Napríklad ako tento rok - do výsadby sme sa zapojili aj fyzicky pri príležitosti vyhlásenia víťazov ankety.

Aké projekty spoločenskej zodpovednosti tohto druhu ešte robíte?

Obnovu zelene podporujeme aj cez vlastný program STROM PRE ŽIVOT. Ďalej finančne podporujeme napríklad aj nadáciu INTEGRA, ktorá má v programe okrem iného aj výsadbu zelene.

Máte akýkoľvek osobný odkaz, ktorý by ste radi zdieľali s čitateľom tohto príspevku?

Bicykel a bicyklovanie má na životné prostredie viacnásobný pozitívny vplyv. Na jednej strane z hľadiska zdravia a rovnako tak vtedy, keď bicykel použijeme ako alternatívny dopravný prostriedok, napríklad namiesto cesty automobilom. Bicyklovanie na rozdiel od automobilovej dopravy nevypúšťa do atmosféry žiadne emisie.

Na druhej strane, výroba bicyklov a ich distribúcia nesie zo sebou aj určité negatívne vplyvy na životné prostredie. Práve preto, ako účastníci tohto procesu, cítime určitú spoluzodpovednosť a snažíme sa to životnému prostrediu aspoň nejako vrátiť. V skratke: snažíme sa byť "spoločensky zodpovední". Dôležité je tiež povedať, že všetky naše aktivity môžeme robiť len a len vďaka našim zákazníkom a priaznivcom, za čo im chceme aj touto cestou veľmi pekne poďakovať.

 

 

Sme presvedčení o tom, že podobne by sa mal správať každý subjekt, ktorý akýmkoľvek spôsobom prosperuje z trhu alebo všeobecne zo spoločnosti. Teda nie len brať, ale aj dávať...